16.09.19

„Luunja lastelaulupidu 150"

Luunja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi, et leida kunstiline lähteidee laste juubelilaulupeo „Luunja lastelaulupidu 150" tähistamiseks.

2. juunil 1870 ehk 150 aastat tagasi peeti Luunja vallas Kabinas esimese üldlaulupeo (1869) õnnestumisest innustunult Eesti esimene ilmalik lastelaulupidu. Luunja vald soovib seda kultuuriloolist sündmust väärikalt tähistada ning korraldada juunis 2020 laste juubelilaulupeo. Juubelilaulupeo kunstilise terviklahenduse leidmiseks kuulutab Luunja Vallavalitsus välja ideekonkursi.

 

Konkursi eesmärk on leida Luunja lastelaulupeo kunstiline lähteidee.

Konkursi algus: 2. september 2019, tööde esitamise lõpptähtaeg: 6. oktoober 2019.

Konkursi võitja avalikustamine: 10. oktoober 2019.

Konkurss toimub eesti keeles.

 

Konkursi tingimused           

Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist, kontseptuaalset kirjeldust (vähemalt ühel A4 leheküljel) ja repertuaarinäiteid. Idee autor võib peo korraldamiseks välja pakkuda sobilikke kohti Luunja vallas.

Kontseptsioon peab silmas pidama järgmist:

  • osalevad koorid (mudilaskoorid, poistekoorid, lastekoorid, neidudekoorid, noortekoorid vm) Tartumaa  kõikidest omavalitsustest ning esinduskoorid kõikidest maakondadest;

  • peo osalejaskonda võib laiendada teiste rahvakultuurikollektiivide liikidega (laste rahvatantsurühmad, rahvamuusikud jt);

  • kaasatud on Luunja valla kohalikud koorid, vabatahtlikud jt huvilised. 

Võidutöö autoril on soovi korral võimalus vallaga sõlmitava lepingu alusel lastelaulupidu lavastada.

Märgusõnaga „Luunja lastelaulupidu 150" varustatud võistlustööd palume esitada hiljemalt  6. oktoobriks pdf-failina aadressile luunjavv@luunja.ee või kinnises ümbrikus aadressil Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik , 62222. Võistlustööle palume lisada autori andmed (telefon, e-mail).

Võidutöö valimiseks kinnitab Luunja vallavalitsus komisjoni.

Võidutöö preemiad jagunevad I koht - 500 eurot, II koht 300 eurot, III koht 100 eurot.

Alates tulemuste väljakuulutamist lähevad kõik premeeritud töö(de)ga seotud õigused üle Luunja vallale. Sobiva töö puudumisel võib vald jätta preemia(d) välja andmata.

Konkursile laekunud ideid on nende esitajate nõusolekul õigus omavahel ühendada. Täpsema informatsiooni saamiseks palun kirjutage aadressil kadri@luunja.ee

 

Varasemate pidude kohta leiad infot siit

Toimetaja: KADRI SÕRMUS