Lastelaulupeo juubelikontserdi ettevalmistus käib täie hooga

Pidu toimub 31. mail 2020!

Laulupeole on võimalik registreeruda veel kuni 8. jaanuarini. 

Repertuaar ja täpsem ülevaade toimuvast on leitav lastelaulupeo kodulehelt: 

https://lastelaulupidu.voog.com/et

Olete oodatud!

 

Lastelaulupidu 150 - ideekavandi konkursi tulemused

2020. aastal tähistab Luunja vald ajaloolise laste laulupeo 150. aastapäeva. Et pidu hästi õnnestuks korraldas vald ideekkonkursi. Lastelaulupeo ideekonkursile laekus neli tööd.

Laulupeokonkursi komisjon koosseisus Kersti Seitam, Astrid Hallik, Rait Aviste, Kadi Kalmus, Kadri Sõrmus kogunes 24. oktoobri hommikul kavandeid arutama. Ühiselt toodi esile iga töö tugevused ning jõuti konsensusliku otsuseni. Konkursi tulemused on järgmised: 

Esimese koha pälvis võistlustöö nimega „Eesti kooli lugu". Töö kandev idee on luua muusika ja tekstide abil kooliloo ajatelg ning tuua publiku ette periood alates esimesest lastelaulupeost 1870. aastal kuni tänase päevani - nii moodustub terviklik ja ajalooline hariduslik ajasild 150 aasta taha. Kõlavad laulud nii Willigerode kirjutatud sõnadele, nõukogudeaegsest repertuaarist kui ka üks uus ühendkoori poolt esitatav laul sõprusest-koolist-väärtustest. Kontseptsiooni osadeks on veel ajalugu käsitlev näidend, seiklusmäng Kabinas ning lühirongkäik. Töö eristus teistest põhjalikkuse poolest.

Teise koha pälvis ideekavand „Laulurõõm". Peo kandev idee on lasta kõlada tuntud lauludel, mis võiksid  kuuluda iga eesti lapse repertuaari ning on kord kõlanud ka praeguste lapsevanemate pidudel. Selles kavandis on esile toodud mitmeid puutepunkte 1870. aastal Kabinas toimunud esimese laulupeoga – nt rongkäik, eelpidu, aupaugud jt. Autori teeb ettepaneku ühe esimesel laulupeol kõlanud laulu ja ühe uue koorilaulu esitamiseks. Repertuaari valitud laulud on ühislauldavad ning autori ettekujutuses võiks pidu kasvada üle kooslaulmiseks.

Kolmandat ja neljandat kohta jagavad võistlustööd „Laulud sadamas" ja „Loodus".

„Laulud sadamas" peo kontseptsioon viis pidutsejad sadamasse ning lõi kireva jungade, tüürimeeste, madruste, kaptenite, kaide, poide jt jõe ja veega seonduvate sümbolite abil elurõõmsa terviku koos teemakohaste lauludega. Peole eelnevates töötubades õpitud pillilood olid kavandatud pidu ilmestavateks vahepaladeks.

Võistlustöö „Loodus" tõi esile looduse märkamise ja loodushoiu teemad. Peo lauluvaliku ja vahetekstidega rõhutatakse eluslooduse ehedust, meid kõiki ühendavat loodusahelat, kus on võrdselt tähtsad nii putukas kui karu, kotkas kui tammepuu. Peoga lauldakse iga väikene suureks ning pannakse kõikidele osalistele südamele, et loodus ongi elu, meie elu.

Suur tänu konkursil osalejatele toredate ideede eest!

„Laste laulupidu 150" ideekonkursi komisjoni liikmete nimel Kadri Sõrmus.

,,Lastelaulupidu 150" Luunja vallas

Luunja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi, et leida kunstiline lähteidee laste juubelilaulupeo „Luunja lastelaulupidu 150" tähistamiseks.

2. juunil 1870 ehk 150 aastat tagasi peeti Luunja vallas Kabinas esimese üldlaulupeo (1869) õnnestumisest innustunult Eesti esimene ilmalik lastelaulupidu. Luunja vald soovib seda kultuuriloolist sündmust väärikalt tähistada ning korraldada juunis 2020 laste juubelilaulupeo. Juubelilaulupeo kunstilise terviklahenduse leidmiseks kuulutab Luunja Vallavalitsus välja ideekonkursi.

Konkursi eesmärk on leida Luunja lastelaulupeo kunstiline lähteidee.

  • Konkursi algus: 2. 09.2019, tööde esitamise lõpptähtaeg  20.10.2019.
  • Konkursi võitja avalikustamine: 25.10.2019.
  • Konkurss toimub eesti keeles.

Eesti esimene lastelaulupidu

Varasemate pidude kohta leiad infot siit