Viimane nädal on toonud mitmeid sõnumeid, mis on pannud Lastelaulupeo 150. sünnipäeva korraldajaid tõdema, et laulupidu soovitud kujul pole selle aasta mais võimalik korraldada - isegi kui käiku läheb kõige parem stsenaarium ja Eesti saab koolid avada mai alguses, ei jää kooridel piisavalt aega, et Lastelaulupeoks ette valmistada. Lisaks loomulikult soovitused Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali juurest, et selle aasta maikuusse suurte sündmuste planeerimine pole mõistlik. Seega...

Edasilükatud: Lastelaulupeo 150. juubel toimub 29.-30. mail 2021

Viimane nädal on toonud mitmeid sõnumeid, mis on pannud Lastelaulupeo 150. sünnipäeva korraldajaid tõdema, et laulupidu soovitud kujul pole selle aasta mais võimalik korraldada - isegi kui käiku...

Tähelepanu! Lastelaulupeo korraldusmeeskond jälgib tähelepanelikult Eestis toimuvat ning teeb laulupeo toimumise osas lõpliku otsuse hiljemalt 20. aprilliks 2020. Käesoleva aasta suursündmus Luunja lastelaulupidu 150 toimub 30.–31 mail. Laupäev, 30. mai on proovide ja tule tulemise päev. Pühapäeval, 31. mail on proovid ja peakontsert. Lastelaulupeol astuvad üles mudilaskoorid, lastekoorid, poistekoorid, neidudekoorid, segakoorid. Kokku on registreerunud üle 2300 laulja. Pealtvaatajate...

Luunja lastelaulupidu 150 korraldusmeeskond kutsub

Tähelepanu! Lastelaulupeo korraldusmeeskond jälgib tähelepanelikult Eestis toimuvat ning teeb laulupeo toimumise osas lõpliku otsuse hiljemalt 20. aprilliks 2020. Käesoleva aasta...

Pidu toimub 31. mail 2020! Laulupeole on võimalik registreeruda veel kuni 8. jaanuarini.  Repertuaar ja täpsem ülevaade toimuvast on leitav  lastelaulupeo kodulehelt Olete oodatud!

Lastelaulupeo juubelikontserdi ettevalmistus käib täie hooga

Pidu toimub 31. mail 2020! Laulupeole on võimalik registreeruda veel kuni 8. jaanuarini.  Repertuaar ja täpsem ülevaade toimuvast on leitav  lastelaulupeo kodulehelt ...

2020. aastal tähistab Luunja vald ajaloolise laste laulupeo 150. aastapäeva. Et pidu hästi õnnestuks korraldas vald ideekonkursi. Lastelaulupeo ideekonkursile laekus neli tööd.   Laulupeokonkursi komisjon koosseisus Kersti Seitam, Astrid Hallik, Rait Aviste, Kadi Kalmus, Kadri Sõrmus kogunes 24. oktoobri hommikul kavandeid arutama. Ühiselt toodi esile iga töö tugevused ning jõuti konsensusliku otsuseni.  Konkursi tulemused on järgmised:  ...

Lastelaulupidu 150 - ideekavandi konkursi tulemused

2020. aastal tähistab Luunja vald ajaloolise laste laulupeo 150. aastapäeva. Et pidu hästi õnnestuks korraldas vald ideekonkursi. Lastelaulupeo ideekonkursile laekus neli tööd. ...

Konkursi tingimused            Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist, kontseptuaalset kirjeldust (vähemalt ühel A4 leheküljel) ja repertuaarinäiteid. Idee autor võib peo korraldamiseks välja pakkuda sobilikke kohti Luunja vallas. Kontseptsioon peab silmas pidama järgmist: osalevad koorid (mudilaskoorid, poistekoorid, lastekoorid, neidudekoorid, noortekoorid vm) Tartumaa  kõikidest omavalitsustest...

Lastelaulupidu 150 ideekavandi konkurss

Konkursi tingimused            Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist, kontseptuaalset kirjeldust (vähemalt ühel A4...

Luunja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi, et leida kunstiline lähteidee laste juubelilaulupeo „Luunja lastelaulupidu 150" tähistamiseks. 2. juunil 1870 ehk  150 aastat tagasi peeti Luunja vallas Kabinas  esimese üldlaulupeo (1869) õnnestumisest innustunult  Eesti esimene ilmalik lastelaulupidu . Luunja vald soovib seda kultuuriloolist sündmust väärikalt tähistada ning korraldada juunis 2020 laste juubelilaulupeo. Juubelilaulupeo kunstilise terviklahenduse...

,,Lastelaulupidu 150" Luunja vallas

Luunja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi, et leida kunstiline lähteidee laste juubelilaulupeo „Luunja lastelaulupidu 150" tähistamiseks. 2. juunil 1870 ehk  150 aastat...