Valla alleed

Luunja ja Kavastu puudealleed rajati sealsete mõisnike korraldusel 19. sajandi II poolel. Alleed palistasid mõisakeskusestesse viivaid maanteid.

Kavastu allee

Kavastu allee koosneb valdavalt pärnadest ning on üle 2 km pikk. Allee algab nüüdseks hävinud Kavastu mõisa peahoone juurest ning kulgeb piki Parve teed kuni teeristini, sealt edasi Kavastust Luunjasse viiva maantee mõlemal poolelel. 

Luunja allee

Luunja allee saab alguse Luunja alevikust ca 1 km kauguselt ning kulgeb piki Põvvatu-Luunja maantee mõlemat äärt Tartu poole. Allee pikkuseks on 1,8 km ning puistu koosseisus on peamiselt paplid.