Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks teise valla või linna lasteaias

Lapsehoiuteenuse toetust makstakse Luunja vallas elava lapse vanemale, kui pere elukohajärgses munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht ja laps on lasteaiaealine.

Vanema poolt kaetavaks kohatasuks arvestatakse 6% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast Luunja vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 76 „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades" alusel. 2023. aastal on kohatasu määr 43,5 eurot kuus. Töötasu alammäära muutumisel ja/või toetuskorra muutumisel kohatasu määr muutub. 

Toetussumma makstakse lapsevanemale ühekordse avalduse alusel. 

Toiduraha ei kompenseerita.

(vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

Toetust on võimalik taotleda:

  • digitaalselt täites avalduse Luunja valla SPOKUs. 
  • Avalduse esitamiseks on vaja SPOKUsse sisse logida. E-vormid on eeltäidetud rahvastikuregistrist tulenevate isikuandmetega, mis kuvatakse vormi peale ID-kaardi või mobiil-ID kaudu lehele sisselogimist. ID-kaardiga sisselogimiseks on vajalik PIN1 ning taotluse/avalduse allkirjastamiseks PIN2. Arvutisse peab olema allalaetud ja installeeritud ID-tarkvara. Mobiil-ID puhul peab telefonis olema vastav SIM-kaart ning samuti teadma PIN1 ja PIN2 paroole.