Kultuuri- ja spordistipendiumi taotlemine

Kultuuri- ja spordistipendiume saab taotleda spordi- ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste projektide läbiviimiseks või valla esindamiseks erinevatel võistlustel. Stipendiumitaotlust saavad esitada Luunja valla kodanikud, alaealise lapse puhul tema seaduslikud esindajad. Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras.

 

Toetust on võimalik taotleda:

Taotlusvoor ei ole avatud.