Kultuuri- ja spordistipendium

Kultuuri- või spordistipendium määratakse spordi- või kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi- või kultuuriprojektide teostamiseks, sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel.

Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras.

Vallavalitsus kuulutab konkursi välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

 2019. aasta taotluste esitamise tähtaeg on 13. november 2019. 

Digitaalselt allkirjastatud ettepaneku palume saata e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee .
Paberkandjal allkirjastatud ettepaneku palume saata aadressil Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond.

Komisjonil on õigus küsida ettepaneku esitajalt täiendavaid materjale.