Kultuuri- ja spordistipendium

Kultuuri- või spordistipendium määratakse spordi- või kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi- või kultuuriprojektide teostamiseks, sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel.

Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras.

Vallavalitsus kuulutab konkursi välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

Vaata ka Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite statuut.

 2022. aasta sügisene taotlusvoor on avatud alates 15. märtsist ja kestab 9. aprillini.
 Stipendiumit saab taotleda Luunja valla SPOKU kaudu. 

Komisjonil on õigus küsida ettepaneku esitajalt täiendavaid materjale.