Kultuuri- ja spordipreemia

Kultuuri- või spordipreemia määratakse väljapaistvate sportlike või loominguliste saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.

Preemia alaliigid on järgmised:

  • preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;
  • preemia pikaajalise loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;
  • preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;
  • preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

Digitaalselt allkirjastatud ettepaneku palume saata e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee.
Paberkandjal allkirjastatud ettepaneku palume saata aadressile Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 10. jaanuar. Komisjonil on õigus küsida ettepaneku esitajalt täiendavaid materjale.