Korrakaitse Luunja vallas

Argo Lääts

  piirkonnakonstaabel

 

 E-post: argo.laats@politsei.ee   

 Telefon: 5330 7105

 Vastuvõtt: kokkuleppeliselt

 

 

 

 

 

 

 Kirsika Jõks
   noorsoopolitseinik

 

 E-post: kirsika.joks@politsei.ee

 Telefon: 5300 7283

 Vastuvõtt

 

: kokkuleppeliselt

   
  Heakorra küsimustega tegeleb vallas menetleja Küllikki Tokman
Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja desinfitseerimisteenuse pakkumistest, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta. Paraku on ka Eestis läinud päevil sagenenud kõned eeskätt üksi ja keskustest kaugemal elavatele inimestele, milles pakutakse kodu desinfitseerimise teenust või püütakse müüa...

Politsei hoiatab viirusepuhangut ära kasutavate kelmide eest

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja...

Luunja valla territooriumil registreeriti 2019. aastal kuritegusid 54 korral (2018 - 57). Varavastaseid kuritegusid toimus 23(27), vägivallakuritegusid 19(14)  ja liiklusalaseid 10(16). Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid oli 3, alaealiste vastu toimus 3 kuritegu. Narkoalaseid kuritegusid pandi toime 3, millest 1 oli narkojoobes sõiduki juhtimine ja registreeriti 1 narkootilise aine kasvatamise juhtum. Politsei teostas kodanike pöördumiste alusel operatiivsõidukiga väljasõite...

Luunja valla õiguskorra ülevaade 2019

Luunja valla territooriumil registreeriti 2019. aastal kuritegusid 54 korral (2018 - 57). Varavastaseid kuritegusid toimus 23(27), vägivallakuritegusid 19(14)  ja liiklusalaseid 10(16)....

Kogukondade esindajad on korduvalt pöördunud piirkonnapolitseiniku poole sooviga paigutada oma kodu ümbrusesse  liiklusmärk „Õueala", kuid sageli  ei teata selle liiklusmärgi kasutamise eesmärke, paigaldamise nõudeid ega märgiga kehtestatavaid reegleid. Õueala on liiklusruum, kus liiguvad koos vähekaitstud liiklejad ja sõidukid. Selle liikluslahenduse eesmärgiks on tagada vähekaitstud liiklejate eelisõigus sõidukite ees. Õuealal on eesõigus jalakäijatel, mängivatel lastel,...

Õueala liiklusmärk ei ole võluvits!

Kogukondade esindajad on korduvalt pöördunud piirkonnapolitseiniku poole sooviga paigutada oma kodu ümbrusesse  liiklusmärk „Õueala", kuid sageli  ei teata selle liiklusmärgi...

Politsei üldnumber 112
Ohvriabi kriisitelefon 116 006