Politsei hoiatab viirusepuhangut ära kasutavate kelmide eest

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja desinfitseerimisteenuse pakkumistest, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta.

Paraku on ka Eestis läinud päevil sagenenud kõned eeskätt üksi ja keskustest kaugemal elavatele inimestele, milles pakutakse kodu desinfitseerimise teenust või püütakse müüa kaitsemaske ja desinfitseerimisvahendeid. Praegu teadaolevalt ükski meie inimene end petta lasknud ei ole ning kahtlaste kavatsustega võõraid oma koju lubanud pole, kuid ettevaatlik ja tähelepanelik tuleb olla sellegipoolest kõigil ja igal ajal.

Ettevaatlik tuleb olla näiteks igasuguste e-postile saabunud kirjade osas. Enne kui avada kirjas olevaid linke või manuseid, tuleb veenduda, et kiri on tulnud usaldusväärselt allikalt, et mitte pahavaraga oma arvutit nakatada. Selleks tuleb näiteks kontrollida e-posti aadressi, millelt kiri tuli. Möödunud nädalal said mitmed inimesed oma postkasti kirja, mis oli justkui Terviseameti nimelt tulnud, kuid sisaldas tegelikult pahavara.

Kelmuse eest kaitseb ettevaatlikus ja tähelepanelikkus. Võõrale helistajale ei tohi heauskselt edastada oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid. Mistahes pakkumisse tuleb suhtuda ettevaatlikult ja uurida helistaja või väidetava ettevõtte tausta, enne kui teha ülekanne.

Tasub silmas pidada, et ilma kutsumata ei saabu teie kodu puhastama ei desinfitseerimistöid pakkuvad ettevõtted ega ka proove võtvad meedikud. Juhul kui uksele koputab inimene, kes tutvustab end mõne ameti või ettevõtte esindajana, peab ta end töötõendi abil või muul moel tuvastama. Kahtluse puhul on kindlam inimest sisse mitte lubada ning vahejuhtumist politseile teada anda.

Kelmid kasutavad inimesi ära kui nad on kõige haavatavamad. Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada kaine mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse pakkumistesse.

Argo Lääts
Tartumaa piirkonnapolitseinik

 


Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee