Luunja valla lapsevanemate vabastamine lasteaia ja -hoiu kohatasu maksmisest

Luunja vald palub vanematel võimalusel lapsi lasteaedadesse ja lastehoidudesse mitte viia. Kuivõrd olukord seoses koroonaviiruse levikuga Eestis on murettekitav, on Vabariigi Valitsus andnud selleks ühtlasi tungiva soovituse.

Nakkus levib ka lasteasutustes ning vanematel, kel vähegi võimalik, palume sellel perioodil hoida oma pisikesed turvaliselt kodustes tingimustes.

Vald soovib igati toetada vanemaid, kes oma lapsi lasteaedadesse või -hoidudesse ei saada ning vallavalitsus on otsustanud järgmist: 

  • Vabastada alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 Luunja valla lapsevanemad kohatasu maksmisest lasteaedades ja kompenseerida eralasteasutustele lapsehoiukohta kasutavate Luunja valla lapsevanematelt saamata jääva kohatasu maksumuse;
  • Kohatasu maksmisest vabastamist ning maksumuse hüvitamist rakendatakse ainult nendele lapsevanematele, kes oma lapsi nimetatud perioodil lasteaeda või -hoidu ei vii;
  • Juhul kui lapsevanem viib nimetatud perioodil lapse lasteaeda või -hoidu, rakendatakse vabastust ja hüvitamist proportsionaalselt lapse lasteaias käimise päevade arvuga terve perioodi vältel.

Alus: Luunja Vallavalitsuse 10.03.2021 istungi protokoll


Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee