Luunja Vallavalitsus töötab, kuid vallamaja uksed on suletud. Vallaelanikke teenindatakse e-posti ja telefoni teel. Vastuvõtt toimub vaid äärmisel vajadusel ja eelregistreerimisega. Vajalikud kontaktid leiate siit.

Jälgi ametlikku infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti ja kriis.ee kodulehelt.
Alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 rakendatakse kohatasu maksmisest vabastamist ning maksumuse hüvitamist neile vanematele, kes oma lapsi nimetatud perioodil lasteaeda või -hoidu ei vii.

Luunja valla lapsevanemate vabastamine lasteaia ja -hoiu kohatasu maksmisest

Alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 rakendatakse kohatasu maksmisest vabastamist ning maksumuse hüvitamist neile vanematele, kes oma lapsi nimetatud perioodil lasteaeda või -hoidu ei vii.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele kehtestatakse Eestis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele kehtestatakse Eestis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud.

Alates 6. märtsist piiratakse toitlustus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuaega ja ruumitäitumuse nõudeid, samuti piiratakse spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist....

Alates 6. märtsist kehtivad täiendavad piirangud

Alates 6. märtsist piiratakse toitlustus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuaega ja ruumitäitumuse nõudeid, samuti piiratakse spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist....

Luunja valla kriisikomisjoni 23. novembri koosolekul otsustati võtta vastu täiendavad piirangud.

Valla kriisikomisjon on otsustanud aasta lõpuni kehtestada piirangud siseruumides toimuvatele ühistegevustele

Luunja valla kriisikomisjoni 23. novembri koosolekul otsustati võtta vastu täiendavad piirangud.

Esmaspäevast, 16. novembrist teenindatakse vallaelanikke eelkõige telefoni ja e-posti teel. Avalduste, taotluste ja dokumentide esitamiseks kasutada elektroonilisi kanaleid või tavaposti.

Luunja Vallavalitsus muudab seoses koroonaviiruse levikuga töökorraldust

Esmaspäevast, 16. novembrist teenindatakse vallaelanikke eelkõige telefoni ja e-posti teel. Avalduste, taotluste ja dokumentide esitamiseks kasutada elektroonilisi kanaleid või tavaposti.

Ilmunud on Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne. KLIKLI SIIN et lugeda lehte veebis . Eriväljaanne jõuab ka trükitult kõikide vallaelanike postkasti lähimatel päevadel. Kojuvedu alustatakse...

Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne!

Ilmunud on Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne. KLIKLI SIIN et lugeda lehte veebis . Eriväljaanne jõuab ka trükitult kõikide vallaelanike postkasti lähimatel päevadel. Kojuvedu alustatakse...

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks.   Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel,...

Uued piirangud avalikes kohtades liikumisele

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks.   Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel,...

Luunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 kuni 01.06.2020 lapsevanemad kohatasu maksmisest Luunja valla lasteaedades. Samuti otsustati kompenseerida...

Luunja vald vabastab vanemad 1. maini lasteaia kohatasust

Luunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 kuni 01.06.2020 lapsevanemad kohatasu maksmisest Luunja valla lasteaedades. Samuti otsustati kompenseerida...

    Luunja valla lasteaedades on riiklikest korraldustest tulenevalt kehtestatud järgmised reeglid: Ülevallalist valverühma ei moodustata. Alates 23....

Luunja valla lasteaiad tagavad 23. märtsist vajaduse korral hoiu ööpäevaringselt

    Luunja valla lasteaedades on riiklikest korraldustest tulenevalt kehtestatud järgmised reeglid: Ülevallalist valverühma ei moodustata. Alates 23....

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja...

Politsei hoiatab viirusepuhangut ära kasutavate kelmide eest

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja...

Kauplus on avatud: Esmaspäev kuni laupäev 10 -18 Pühapäev 10-16

Luunja kaupluse lahtiolekuajad on muutunud!

Kauplus on avatud: Esmaspäev kuni laupäev 10 -18 Pühapäev 10-16

Luunja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste...

Head Luunja valla elanikud!

Luunja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste...

Täna kogunes Luunja valla kriisikomisjon, kus otsustati vastavalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrale peatada valla raamatukogude, noortekeskuste, kultuuri- ja vabaajakeskuse,...

Luunja vallas kehtivad piirangud seoses nakkushaiguse leviku tõkestamisega

Täna kogunes Luunja valla kriisikomisjon, kus otsustati vastavalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrale peatada valla raamatukogude, noortekeskuste, kultuuri- ja vabaajakeskuse,...

Vabariigi Valitsuse korraldusega on alates 16. märtsist peatatud tavapärane õppetöö koolides ning viidud see üle kaug- ja koduõppevormile. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust ja nende sulgemine...

Luunja valla haridusasutuste tegevus viiruse leviku tõkestamisel

Vabariigi Valitsuse korraldusega on alates 16. märtsist peatatud tavapärane õppetöö koolides ning viidud see üle kaug- ja koduõppevormile. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust ja nende sulgemine...

Koroonaviiruse COVID-19 tõkestamine Luunja vallas (kevad 2020):

♦  Ole teadlik vallas kehtivatest piirangutest
♦  Ole teadlik valla haridusasutuste tegevusest
♦  Lasteaedade kohatasu maksmise vabastus

Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee