Koolilõuna toetus kutsekooli õpilastele

Koolilõuna toetusena kutsekooli õpilastele (põhikooli baasil) makstakse avalduse esitamisel 50 eurot kvartalis õppetöö perioodil. Õpilane peab lisama avaldusele õppeasutusest väljastatud tõendi põhjuseta puudumiste osas. Õpilasel ei tohi olla üle 10 tunni põhjuseta puudumise kvartalis (vaata ka Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord)

 Taotluse saate esitada Luunja valla SPOKUS