Koolilõunatoetus põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele

Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe. Luunja Keskkooli õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus.

 Andke endast teada aadressil vald@luunja.ee. E-kirjas kirjutage lasevanema ees- ja perekonnanimi, lapsevanema kontakttelefon, lapse nimi, lapse isikukood, lapse kool ja klass.