Majanduse kontaktid

Aivo Paabo
  osakonnajuhataja-majandusnõunik

 Haridus: kõrgem (maaehitus)

 Valdkond: majandusvaldkonna korraldamine

 E-post: aivo.paabo@luunja.ee

 Telefon: 741 7103; 5919 1505

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

Eddy Märtin
  arendusnõunik

 Haridus: kõrgem (maakorraldus)

 Valdkond: üldplaneering, arendustegevus, ettevõtlus, hajaasustuse programm

 E-post: eddy.martin@luunja.ee

 Telefon: 5199 1901

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

Evelin Karjus
  planeeringute nõunik

 Haridus: kõrgem (maastikuarhitektuur)

 Valdkond: detailplaneeringud

 E-post: evelin.karjus@luunja.ee

 Telefon: 741 7217

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

Heiki Tooming
  ehitusnõunik

 Haridus: kõrgem (hüdrotehnikainsener)

 Valdkond: ehitusala korraldamine

 E-post: heiki.tooming@luunja.ee

 Telefon: 741 7225

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

Teivi Leis
  maanõunik

 Haridus: kõrgem (kinnisvara planeerimine)

 Valdkonnad: maakorraldus

 E-post: teivi.leis@luunja.ee

 Telefon: 741 7323, 5309 9088

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

 

Küllikki Tokman
  menetleja-keskkonnaspetsialist

 Haridus: kesk

 Valdkonnad: jäätmemajandus, heakorra järelevalve, hulkuvad loomad, keskkonnakaitse tagamine

 E-post: kullikki.tokman@luunja.ee

 Telefon: 41 7239; 5330 5546

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.