Aivo Paabo
  osakonnajuhataja-majandusnõunik

 Haridus: kõrgem (maaehitus)

 Valdkond: majandusvaldkonna korraldamine

 E-post: aivo.paabo@luunja.ee

 Telefon: 741 7103; 5919 1505

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

Eddy Märtin
  arendusnõunik

 Haridus: kõrgem (maakorraldus)

 Valdkond: üldplaneering, arendustegevus, ettevõtlus

 E-post: eddy.martin@luunja.ee

 Telefon: 5199 1901

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

Luunja Vallavalitsus on kehtestatud alates 4. märtsist 2021 Luunja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirangu (massipiirangu) sõidukitele, mille...

Liikluspiirangu kehtestamine Luunja valla kohalikel teedel

Luunja Vallavalitsus on kehtestatud alates 4. märtsist 2021 Luunja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirangu (massipiirangu) sõidukitele, mille...