LUUNJA VALLAVALITSUS

 

ÜLDTELEFON: +372 741 7319

E-post: vald@luunja.ee
Tööaeg: E-R 8.00-16.30 (lõuna vahemikus 12.00-13.00)
Aadress: Puiestee tn 14, Luunja alevik, 62222 Tartu maakond
Reg. nr: 75003476
Arveldusarve: Swedbank EE982200001120133283, (e-arve koostamine)

Vastuvõtt toimub teisipäeviti 9.00-12.00; 13.00-16.00 ning neljapäeviti 9.00-12.00.
Vastuvõtule tuleb eelnevalt telefoni või e-posti teel vastava ametniku juurde ette registreerida. 

Juhtkond

   
vallavanem 
Aare Anderson
520 0794, 741 7100
aare.anderson@luunja.ee 
üldjuhtimine ja valla esindamine

abivallavanem
Tarvo Laas

506 0480
tarvo.laas@luunja.ee
valla taristute ja vallavara arendamine ja haldamine, ehitus- ja planeerimistegevus, uus(elamu)arendustega seonduv, valla sihtasutuste tegevuse koordineerimine 
järelevalvespetsialist koht täitmata järelevalve teostamine kehtivate eeskirjade, kordade jm täitmise üle, väärteomenetluste läbiviimine, valla avaliku korra tagamine  

Kantselei

   
vallasekretär 
Marko Jaeger
505 6646
marko.jaeger@luunja.ee
kantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline
nõustamine ning dokumentide õiguspädevuse tagamine 
teabehaldusspetsialist 
Pille Marmor
741 7390
pille.marmor@luunja.ee
teabehalduse korraldamine
registripidaja-sekretär 
 
741 7319
 
perekonnaseisutoimingute teostamine

sekretär

koht täitmata

volikogu assisteerimine ja istungite tehniline teenindamine

Finantsosakond

   
finantsjuht 
Hille Luts
5332 4577
hille.luts@luunja.ee
eelarve ja strateegiate koostamine, majandusaasta aruandlus
pearaamatupidaja
Külli Lääts
5306 3949
kulli.laats@luunja.ee
raamatupidamine
raamatupidaja 
Liivi Kirtsi
5301 3188
liivi.kirtsi@luunja.ee
raamatupidamine ja palgaarvestus

Majandusosakond

   
majandusnõunik 
Aivo Paabo
741 7103; 5919 1505
aivo.paabo@luunja.ee
vallavara, tehnovõrkude ja rajatiste, teede ja tänavate, tänavavalgustuse, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, kaugkütte, munitsipaalelu- ja äriruumdega seonduvate tegevuste korraldamine

ehitusnõunik 
Heiki Tooming
 

741 7225; 5787 7515
heiki.tooming@luunja.ee
projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine

planeeringute nõunik 
Evelin Karjus
PUHKUSEL

741 7217
evelin.karjus@luunja.ee
detailplaneeringualaste tegevuste korraldamine

arendusnõunik 
Eddy Märtin

5199 1901
eddy.martin@luunja.ee
arendustegevuste ja -projektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine, üldplaneeringu koostamise eestvedamine

maanõunik 
Teivi Leis
PUHKUSEL

741 7323; 5309 9088
teivi.leis@luunja.ee
maakorralduslikud toimingud
menetleja-keskkonnaspetsialist 
Küllikki Tokman
TÖÖLT EEMAL
741 7239; 5330 5546
kullikki.tokman@luunja.ee
jäätmemajandus, heakorra järelevalve, hulkuvad loomad, keskkonnakaitse tagamine

Sotsiaalosakond

   

osakonnajuhataja-sotsiaalnõunik 

Maarika Kits

741 7101; 5376 9818
maarika.kits@luunja.ee
osakonna töö juhtimine; eestkoste ja sotsiaalhoolekande küsimused
lastekaitsespetsialist 
Ruth Teino
5331 7767
ruth.teino@luunja.ee
lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine

sotsiaaltööspetsialist 
Ene Madissalu

5332 5950
ene.madissalu@luunja.ee
koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

Haridus- ja kultuuriosakond

   
haridusnõunik 
Kadri Sõrmus
5885 9328
kadri.sormus@luunja.ee
hariduse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja kogukonna valdkondade töö koordineerimine 

 

Luunja valda teenindab:

  • Luunja Varahalduse Sihtasutus 

Harri Lepp

e-post: varahaldus@luunja.ee, harri.lepp@luunja.ee
tel: 5688 0441
vastuvõtt: kokkuleppeliselt

Mati Russing

e-post: varahaldus@luunja.ee, mati.russing@luunja.ee
tel: 5334 0503
vastuvõtt: kokkuleppeliselt

__________________________________________________________________

  • Sihtasutus Luunja Jõesadam Lenno Tobreluts

Emajõe-Suursoo Keskus: e-post: kantsi@luunja.ee;
Sadam: Lenno Tobreluts, e-post: sadam@luunja.eetel: 516 6213
vastuvõtt: kokkuleppeliselt

__________________________________________________________________

  • Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna piirkonnakonstaabel Kaupo Sirel

e-post: kaupo.sirel@politsei.ee
tel: 5917 7853
vastuvõtt: kokkuleppeliselt

__________________________________________________________________

  • Metsahoiu spetsialist Kim Järvpõld

e-post: Kim.Jarvpold@keskkonnaamet.ee
tel: 515 7853
vastuvõtt: eelneval kokkuleppel Tartu kontoris Aleksandri 14 teisipäeviti ajavahemikul 9.00-12.00.


Suurulukitega seotud hädajuhtumitest saab teada anda Keskkonnaameti telefoni lühinumbril 1313.