Lasteasutuse kohatasu Luunja valla lasteaedades

Kohatasu Luunja valla lasteaedades käivatele lastele on kehtestatud osalustasu vallavolikogu 19. detsembri 2013 a määrusega nr 76   Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lastaedades ja see on 6% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast kuus.

Brutopalga alammäär kerkib alates 1. jaanuarist 2020 seniselt 540 eurolt 584 eurole kuus. 

2020. aastal on lasteaia kohatasu Luunja lasteaedades 35.04 eurot kuus. 

Alus: VV määrus. Miinimumpalga alammäär kehtib alates 01.01.2020 tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.

 

Lasteasutuse kohatasu kompenseerimine

Kui Luunja vallal ei ole lapse jaoks lasteaiakohta pakkuda, on vanemal õigus leida lapsele hoiu- või aiakoht mõne teise omavalitsuse lasteasutuses. Luunja valla heaks koostööpartneriks on Tartu linn. Kokkuleppel linnaga võib vanem valida lasteaiakoha lasteaias Mõmmik, mõnes lastehoius või koha olemasolul muus soovitud munitsipaallasteaias.

Lasteaiakoha kasutamise toetust makstakse Tartu linna munitsipaallasteaias lasteaiakohta kasutava lapse vanemale Tartu linna ja Luunja valla poolt kehtestatud kohamaksumuste vahe ulatuses igakuiselt lapsevanema ühekordse sellekohase taotluse alusel ja vallavalitsuse korralduse alusel. Toiduraha ja lisateenuseid vald ei kompenseeri.

Lasteaiakoha kasutamise toetust ja lastehoiuteenuse toetust on õigus taotleda kui:

  1. Laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Luunja       valla elanik;
  2. Lapse lähipiirkonna lasteaias puudub vaba lasteaiakoht;
  3. Laps on pooleteise kuni seitsme aastane.