Kohanime määramise eelteated

Lohkva külas Pärli tee kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 236 kehtestatud Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Lohkva külas detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale määrata kohanimeks Pärli tee.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 2. septembrini 2022.

Eelnõu Lohkva külas Pärli tee kohanime määramine

Lisa 1. Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu põhijoonis

Lisa 2. Pärli tee asendiplaan Maa-ameti kaardil