Koduteenuse taotlemine

Koduteenus on vallavalitsuse osutatav sotsiaalteenus, millega abistatakse isikut järgmistes toimingutes:

 • toiduainete ja majapidamisetarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast, isikule kuuluvate vahenditega,
 • elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine,
 • kommunaal- ja muude maksete tasumine isikule kuuluvate vahenditega,
 • asjaajamine ametiasutustes,
 • kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel),
 • vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel),
 • olmejäätmete väljaviimine,
 • elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus,
 • isikliku hügieeni toimingutes abistamine,
 • transportteenuse osutamine või korraldamine haiglasse, arsti vastuvõtule ja muude elutähtsate toimingute tegemiseks.

Vaata ka Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Toetust on võimalik taotleda:

 • Luunja valla SPOKU keskkonnas;
 • paberkandjal avaldusi saab esitada Luunja Vallavalitsuses kohapeal aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.30-16.30.