Huvitegevuse/huvihariduse toetuse taotlus juriidilistele isikutele

Huvihariduse ja –tegevuse toetusega soovitakse muuta huvitegevus Luunja valla laste jaoks kättesaadavamaks, mitmekülgsemaks ja kvaliteetsemaks ning toetuse taotlemine läbipaistvamaks. Toetust makstakse teenusepakkujale tegevustoetusena pearahapõhiselt.

Tartu Spordiliitu kuuluvad klubid ei pea eraldi taotlust esitama (ühistaotluse esitab Spordiliit).

Taotlusi ootame 1. oktoobrist 2022 kuni 1. novembrini 2022.

Otsused 2022. aasta toetuste kohta teeb Luunja vallavalitsus eelarvevõimalusi silmas pidades. Taotlejaid teavitatakse otsustest e-posti teel.

 

Toetust on võimalik taotleda: