Huvitegevuse/huvihariduse toetuse taotlus juriidilistele isikutele

Huvihariduse ja –tegevuse toetusega soovitakse muuta huvitegevus Luunja valla laste jaoks kättesaadavamaks, mitmekülgsemaks ja kvaliteetsemaks ning toetuse taotlemine läbipaistvamaks. Toetust makstakse teenusepakkujale tegevustoetusena pearahapõhiselt.

Tartu Spordiliitu kuuluvad klubid ei pea eraldi taotlust esitama (ühistaotluse esitab Spordiliit).

Toetust on võimalik taotleda: