4.06.20

 

 

Asutus

Kirjeldus ja kontakt

Luunja Keskkool

Direktor Toomas Liivamägi

Luunja keskkoolis õpib 2018/2019. õppeaastal 406 õpilast, neist põhikoolis 345, ja gümnaasiumis 52 õpilast.

kontaktaadress luunjakk@luunja.edu.ee

koduleht

Kavastu Algkool-Lasteaed

 

Kavastu Algkool-Lasteaed

Direktor Renate Sagaja

Kavastu Algkool-Lasteaias arvestatakse iga õppija eripära ja hinnatakse lapse loomulikku aktiivsust. Koos kasvades õpitakse väärtustama ennast ja peret, käituma loodussõbralikult ja säästlikult. 2019/2020. õppeaastal õpib algkoolis 6 ja lasteaias käib 15 last.

2020/2021. õppeaastast alates hakkavad Kavastu algkool-lasteaia koolilapsed õppima Luunja keskkoolis. Kavastus jätkab tegevust Kavastu lasteaed.  

kontaktaadress kavastu@luunja.ee

koduleht

Luunja lasteaed Midrimaa

 

Luunja Lasteaed Midrimaa

Direktor Uuve Jakimainen

Lasteaed tegutseb lapsest lähtuvalt, toetab iga lapse loovust, tegutsemisjulgust, avastamisrõõmu ning üksteisest hoolimist armsas ja turvalises kasvukeskkonnas. 2019/2020 õppeaastal käib Luunja lasteaia seitsmes liitrühmas 130 last.

kontaktaadress lasteaed@luunja.ee

koduleht

Lohkva lasteaed

 

Lohkva lasteaed

Direktor Tea Pendla

Lohkva lasteaed on peresid toetav ja lapse individuaalsust arvestav mainekas lasteaed, kus õppe- ja kasvatustegevused toimuvad J.Käisi üldõpetuse põhimõtete alusel. 2019/2020 õppeaastal käib Lohkva lasteaia kuues rühmas 107 last.

kontaktaadress  lasteaed@lohkva.edu.ee

Koduleht

 

Vaata ka

  • Droonivideo Luunja Midrimaa perepäevast

 

Toimetaja: REET KÄÄRIK