4.04.22

 

 

Asutus

Kirjeldus ja kontakt

Luunja Keskkool

Direktor Toomas Liivamägi

Luunja keskkoolis õpib 2021-2022. õppeaastal 482 õpilast, neist 407 õpilast põhikooliosas ja 75 õpilast gümnaasiumiosas.

kontaktaadress luunjakk@luunja.edu.ee

koduleht

Luunja lasteaia Midrimaa Kavastu maja

Luunja lasteaia Midrimaa Kavastu maja

Kavastus tegutseb aktiivne pererühm, kus käivad lapsed alates teisest eluaastaast. Rühmas on tegevus korraldatud projektõppena, tähelepanu pööratakse laste ja töötajate tervisele, viibitakse palju õues. Koos kasvades õpitakse väärtustama ennast ja peret, käituma loodussõbralikult ja säästlikult.

kontaktaadress kavastu@luunja.ee

koduleht

Luunja Lasteaed Midrimaa

Direktor Uuve Jakimainen

Lasteaed tegutseb lapsest lähtuvalt, toetab iga lapse loovust, tegutsemisjulgust, avastamisrõõmu ning üksteisest hoolimist armsas ja turvalises kasvukeskkonnas. 

kontaktaadress lasteaed@luunja.ee

koduleht

Lohkva lasteaed

Lohkva lasteaed

Direktor Tea Pendla

Lohkva lasteaed on peresid toetav ja lapse individuaalsust arvestav mainekas lasteaed, kus õppe- ja kasvatustegevused toimuvad J.Käisi üldõpetuse põhimõtete alusel. 

kontaktaadress  lasteaed@lohkva.edu.ee

Koduleht

 

Vaata ka

  • Droonivideo Luunja Midrimaa perepäevast

 

Toimetaja: KADRI SÕRMUS