14.10.20

 

 

Asutus

Kirjeldus ja kontakt

Luunja Keskkool

Direktor Toomas Liivamägi

Luunja keskkoolis õpib 2020.  õppeaastal 475 õpilast.

kontaktaadress luunjakk@luunja.edu.ee

koduleht

Kavastu Algkool-Lasteaed

 

Kavastu Lasteaed

Direktori kohusetäitja Uuve Jakimainen

Kavastu Lasteaed on kogukonna lasteaed, kus tegutseb pererühm, arvestatakse iga õppija eripära ja hinnatakse lapse loomulikku aktiivsust. Koos kasvades õpitakse väärtustama ennast ja peret, käituma loodussõbralikult ja säästlikult.

kontaktaadress kavastu@luunja.ee

koduleht

Luunja lasteaed Midrimaa

 

Luunja Lasteaed Midrimaa

Direktor Uuve Jakimainen

Lasteaed tegutseb lapsest lähtuvalt, toetab iga lapse loovust, tegutsemisjulgust, avastamisrõõmu ning üksteisest hoolimist armsas ja turvalises kasvukeskkonnas. 

kontaktaadress lasteaed@luunja.ee

koduleht

Lohkva lasteaed

 

Lohkva lasteaed

Direktor Tea Pendla

Lohkva lasteaed on peresid toetav ja lapse individuaalsust arvestav mainekas lasteaed, kus õppe- ja kasvatustegevused toimuvad J.Käisi üldõpetuse põhimõtete alusel. 

kontaktaadress  lasteaed@lohkva.edu.ee

Koduleht

 

Vaata ka

  • Droonivideo Luunja Midrimaa perepäevast

 

Toimetaja: KADRI SÕRMUS