31.10.19

Hanked ja riigihanked

Luunja valla hankekord reguleerib vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes sh. valla asutatud sihtasutustes:

  1. riigihangete planeerimist;
  2. riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist;
  3. riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korda;
  4. lihtsustatud korras tellitavate teenuste ning sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamist;
  5. meetmeid huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

Vaata:

 Luunja vallavalitsuse teostatud riigihanked on vaadatavad riigihangete registris.

 

Teostamisel hanked

Puiestee tn 4 esimese korruse remonttööde pakkumiskutse

Avatud on väikehange Luunja alevikus Puiestee tn 4 esimese korruse remondi teostaja leidmiseks. Hanke eest vastutav isik on Harri Lepp (56880441, harri@luunja.ee)

Hanke tähtaeg on 14. oktoober kell 9.00. Pakkumused palume esitada Luunja Vallavalitsusele elektrooniliselt luunjavv@luunja.ee.

 

Hinnapäring liiklusmõju hindamisele