26.08.19

Hanked ja riigihanked

Luunja valla hankekord reguleerib vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes sh. valla asutatud sihtasutustes:

  1. riigihangete planeerimist;
  2. riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist;
  3. riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korda;
  4. lihtsustatud korras tellitavate teenuste ning sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamist;
  5. meetmeid huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

Vaata:

 Luunja vallavalitsuse teostatud riigihanked on vaadatavad riigihangete registris.

 

Teostamisel hanked

Luunja Keskkooli maadlussaali remonditööde pakkumiskutse

Avatud on väikehange Luunja Keskkooli maadlussaali remondi teostaja leidmiseks.
Hanke eest vastutab ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing (7417225; 5026497; tamur@luunja.ee)

Hanke tähtaeg on 28. august 2019 kell 16:00. Pakkumised palume esitada Luunja Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressil luunjavv@luunja.ee.