Luunja valla haldusterritooriumil teostatud mõõdistustööd esitatakse Luunja valla geoarhiivi aadressil https://geoarhiiv.luunja.ee/.