Alates 2010. a. suvest töötab Luunja Vallavalitsus uues vallakeskuses aadressil Puiestee 14, Luunja alevik

 

Aleviku keskele rajatud kahekorruselise kaksikhoone üht osa kasutatakse vallakeskusena, teises osas paiknevad  eraettevõtte kontori- ja olmeruumid.

Kaua puudus Luunja vallal korralik keskus, vallavalitsus ja volikogu tegutsesid lasteaiaga ühe katuse all. Keskuse rajamiseks kaaluti erinevaid variante, valik langes kapitaalse ja tervikliku lahenduse kasuks. Üheks kaalukeeleks oli ka soodne asukoht otse aleviku südames ning hõlbus juurdepääs. Ehitis on arhitektuurselt lahenduselt ja välisilmelt sobitatud ümbritsevasse ajaloolisse miljöösse, täiendamaks olemasolevaid mõisaaegseid hooneid.

Uue keskuse olulisimaks plussiks on võimalus vallakodanikke kaasaegsel tasemel teenindada. Külastajate jaoks on eraldi tuba dokumentide täitmiseks, planeeringumaterjalidega tutvumiseks ning muude vajalike toimingute tegemiseks. Keskuses on nõuetekohased ruumid valla arhiivile ja serverile, samuti nõupidamisteruum. Külastajate ja töötajate käsutuses on neli tualettruumi, millest üks on kohaldatud erivajadustega inimestele. Ratastooliga majja pääsemiseks on rajatud kaldtee.

Suuremate ürituste puhuks on väike esindussaal, kus on võimalik korraldada volikogu koosolekuid, vastuvõtte, seminare, koolitusi, bankette, kontserte  jm üritusi. Saali saavad oma ürituste läbiviimiseks kasutada kõik valla asutused, seltsid, ettevõtted ja teised soovijad.

Hoone soojusallikaks on maaküte, tänu säästlikule kütteviisile ja kaasaegsele soojustusele on keskuse majandamine õkonoomne.

Kõnealune hoone on ühtlasi oluliseks sammuks Luunja väljaarendamisel tervikliku keskusena, mis seob ajaloolise Luunja mõisa ala kaasaegsete funktsioonidega.