« Tagasi

Värsked PISA tulemused annavad põhjuse tänada Eesti õpetajaid väga hea töö eest ning tunnustada lapsi suurepäraste tulemuste eest

PISA (Program for International Student Assessment) on OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuste hindamise uuring. Uuring hindab 15-aastaste õpilaste valmisolekut iseseisvaks eluks ehk seda, kui võimekad on õpilased koolis omandatud oskuseid ja teadmisi tegelikus elus rakendama.

https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/pisa

2018. aasta PISA keskendus funktsionaalsele lugemisele. 

https://www.innove.ee/uuringud/pisa-uuring/pisa-2018/