« Tagasi

Luunja valla haridusasutuste tegevus viiruse leviku tõkestamisel

Vabariigi Valitsuse korraldusega on alates 16. märtsist peatatud tavapärane õppetöö koolides ning viidud see üle kaug- ja koduõppevormile. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust ja nende sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt.

Koroonaviirus leviku tõkestamine Luunja Lasteaias Midrimaa

Haridus- ja Teadusministeeriumi otsus on hetkel, et lasteaiad jäävad avatuks.
Meie lasteaia kriisimeeskonna otsused (kooskõlastatud vallavanem Aare Andersoni ja haridusnõunik Kadri Sõrmusega):

 1. Lasteaed jääb avatuks. 
 2. Vältida välisreise! Vanematele, töötajatele (kes reisivad ja võtavad teadlikult riske)  tõsine meeldetuletus: peale reisi on vajalik olla 2 nädalat karantiinis. Hoolime enda teiste tervisest! Peredel tuleb lasteaeda teavitada, kus reisiti, millal? Karantiinis viibides tuleb viibida kodus, vältida kontakte teiste inimestega.
 3. Vanemad! Võimalusel jätta lapsed koju.
 4. Esimese lapse, töötaja või pereliikme haigusjuhtumi korral suletakse kogu lasteaed.
 5. Õpetajatel on esmaspäevast kohustus nohused/köhased lapsed lasteaiast koheselt koju saata - s.t vanem kohe järgi kutsuda. Laste tagasipöördumine toimub arsti või vanema kirjalikul kinnitamisel Eliisis või paberkandjal rühma.
 6. Töötajad peavad tervise halvenedes pidama nõu perearstiga. Tagasipöördumine tööle toimub arsti konsultatsiooni alusel.
 7. Alla 10 lapsega on rühmas tööl korraga 1 inimene (sõimerühmas 8 lapse puhul). Üldjuhul ei panda rühmi kokku, kuid eriolukorras teeb juhtkond vajalikke otsuseid, s.t rühmad liidetakse. Töötajate asendajateks on maja töötajad.
 8. Lasteaias on lubatud teha kaugtööd kokkuleppel juhtkonnaga, tagades rühmades laste järelevalve. Juhtkond läheb kaugtööle, korraga on tööl 1 juhtkonna liige.
 9. Kõik kogunemised jäävad ära (s.h loodusnädala vanemate koolitus, avatud tegevused rühmades, väljasõidud).
 10. Töötajad ei osale ühiskoolitustel väljaspool maja, jäävad ära majasisesed nõupidamised (v.a kriisi meeskond).
 11. Külalisi majas vastu ei võeta, st huviringid jäävad ära.
 12. Majas toimub kõrgendatud puhastamine (uste ja muu desinfitseerimine, käte pesemine, tuulutamine, pesu vahetamine,  jne).

Uus kriisimeeskonna kokkusaamine toimub vajadusel (interneti vahendusel).

Antud käitumisjuhis kehtib olukorra muutumiseni.

Rahulikku meelt ja tervist!

Uuve Jakimainen
direktor
Luunja Lasteaed Midrimaa

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine Lohkva Lasteaias

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse otsuse 12.03.2020, Terviseameti soovitused ja Luunja vallavalitsuses toimunud kriisinõupidamisel kokkulepitu korraldan lasteaia tegevuse seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega järgmiselt:

 1. Kõik lasteaia sisesed kogunemised (sh lastevanemate koosolekud) ja üritused lükatakse edasi või jäävad ära.
 2. Lasteaed ei võta vastu külalisi ja lasteaia ruumides ei toimu lasteaiaväliseid tegevusi.
 3. Huvitegevusi ja õppekäike ei toimu.
 4. Lasteaia töötajad ei osale lasteaiavälistel koolitustel, ega muudel lasteaiavälistel tööalastel kogunemistel. ERASMUS+ projektiga seotud õpiränded on lükatud edasi.
 5. Lastevanematel palume võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua.
 6. Kui pere või pereliige on käinud välisreisil, siis sellest tuleb lapsevanemal teavitada lapse rühma personali ja kahe nädala jooksul last mitte lasteaeda tuua.
 7. Kui lastel ilmnevad mistahes haigusnähud (nohu, köha, halb enesetunne vm), on õpetajal õigus laps koheselt koju saata.
 8. Rühmades ja muudes lasteaia ruumides teostada suurpuhastus koos desifitseerimisega. Lasteaia toitlustamisruumides toimub desinfitseerimine iga söögikorra järgselt.
 9. Töötajatel vältida lähiajal välisreise. Kui minnakse vabal valikul ja oma vastutusel reisile, siis tuleb sellest teavitada direktorit ja peale reisilt naasmist tuleb töötajal viibida kaks nädalat kodus. Täpsemad kokkulepped kaugtöö ja töö tasustamise kohta sõlmitakse iga reisil käinud töötajaga personaalselt.
 10. Laste vähesuse tõttu rühmade kokkupanek on sellel perioodil keelatud. Kui rühmas on kuni 10 last, siis vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele töötab lastega 1 täiskasvanu.
 11. Lasteaias on lubatud teostada võimalikult palju kaugtööd, mis toimub kokkuleppel lasteaia juhtkonnaga. Esmaspäeval, 16.03.2020 on lasteaia töötajate kriisikoosolek kahes grupis esimene kell 9.00 ja teine kell 9.30 õpetajate toas.
 12. Lasteaia juhtkond koostab oma töögraafiku selliselt, et iga tööpäev on lasteaias üks juhtkonna liige, teised juhtkonna liikmed teostavad kaugtööd. Direktori vastuvõtte esmaspäeviti ja neljapäeviti ei toimu.
 13. Lasteaed suletakse karantiiniks, kui on haigestunud koroonaviirusesse lasteaia laps, tema pereliige või lasteaia töötaja.

Korraldus kehtib alates 16.03. - 31.03.2020. Peale seda vaadatakse lasteaia kriisikomisjoni poolt, lähtuvalt olukorrast, antud korraldus üle.

Tea Pendla
direktor
Lohkva Lasteaed

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine Kavastu Algkool- Lasteaias

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse otsuse 12.03.2020, Terviseameti soovitused ja Luunja vallavalitsuses toimunud kriisinõupidamisel kokkulepitu, korraldan algkool-lasteaia tegevuse seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega järgmiselt:

 1. Lasteaed jääb avatuks. Kool läheb alates 16.03.2020 kaugõppele.
 2. Kõik lasteaia-kooli sisesed kogunemised (sh lastevanemate koosolekud, hoolekogu koosolek, koolitused) ja üritused lükatakse edasi või jäävad ära.
 3. Lasteaed ei võta vastu külalisi ja lasteaia-kooli ruumides ei toimu lasteaia- ja kooliväliseid tegevusi.
 4. Huvitegevusi ja õppekäike ei toimu. Ei toimu Kavastu Noortekeskuse tegevusi.
 5. Lasteaia-kooli töötajad ei osale lasteaia- ja koolivälistel koolitustel ega muudel lasteaia- ja koolivälistel tööalastel kogunemistel.
 6. Lapsevanemad!  Võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua.
 7. Kui pere või pereliige on käinud välisreisil, siis sellest tuleb lapsevanemal teavitada lapse rühma või kooli personali ja kahe nädala jooksul last mitte lasteaeda-kooli tuua. Karantiinis olija peab olema kodus.
 8. Kui lastel ilmnevad mistahes haigusnähud (nohu, köha, halb enesetunne vm), on õpetajal õigus laps koheselt koju saata, s.t vanem kohe järgi kutsuda. Laste tagasipöördumine toimub arsti või vanema kirjalikul kinnitamisel Eliisis või paberkandjal rühma.
 9. Rühmades ja muudes lasteaia-kooli ruumides teostada suurpuhastus (uste ja muu desinfitseerimine, käte pesemine, tuulutamine, pesu vahetamine jne) koos desinfitseerimisega. Lasteaia toitlustamisruumides toimub desinfitseerimine iga söögikorra järgselt.
 10. Töötajatel vältida lähiajal välisreise. Kui minnakse vabal valikul ja omal vastutusel reisile, siis tuleb sellest teavitada direktorit ja peale reisilt naasmist tuleb töötajal viibida kaks nädalat kodus. Täpsemad kokkulepped kaugtöö ja töö tasustamise kohta sõlmitakse iga reisil käinud töötajaga personaalselt.
 11. Töötajad peavad tervise halvenedes pidama nõu perearstiga. Tagasipöördumine tööle toimub arsti konsultatsiooni alusel ja loal.
 12. Kui rühmas on kuni 10 last, siis vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele võib lastega töötada 1 täiskasvanu.
 13. Lasteaias-koolis on lubatud teostada võimalikult palju kaugtööd, mis toimub kokkuleppel direktoriga.
 14. Lasteaed-kool suletakse karantiiniks, kui on haigestunud koroonaviirusesse lasteaia/kooli laps, tema pereliige või lasteaia/kooli töötaja.

Uus kriisimeeskonna kokkusaamine toimub vajadusel interneti vahendusel.

Antud korraldus kehtib alates 16.03. - 31.03.2020 või olukorra muutumiseni.
 

Renate Sagaja
direktor
Kavastu Algkool-Lasteaed