Uuringud ja analüüsid

« Tagasi

Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring

Valminud on Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring, mille eesmärgiks on anda ülevaade liikluse ja liikuvuse hetkeolukorrast Luunja vallas, prognoosida tulevikutrende ning esitada ettepanekud ja soovitused nende muutustega kohastumiseks. Uuringu ülesandeks on anda sisend tulevastele planeeringutele ja arengukavadele.

Uuringu viis läbi AS Teede Tehnokeskus ning projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Foto: Ragnar Vutt