Luunja Varahalduse SA esitas Luunja Vallavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks Luunja alevikus, Talli tn 5 kinnistule (katastritunnus 43202:004:0035), laohoone ehitusprojekti koostamiseks. Kavandatava laohoone ehitisealune pindala on kuni 1000m² ja kõrgus kuni 10 meetrit.

Projekteerimistingimuste väljastamise taotlus (Talli tn 5) laohoone ehitusprojekti koostamiseks

Luunja Varahalduse SA esitas Luunja Vallavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks Luunja alevikus, Talli tn 5 kinnistule (katastritunnus 43202:004:0035), laohoone ehitusprojekti koostamiseks. Kavandatava laohoone ehitisealune pindala on kuni 1000m² ja kõrgus kuni 10 meetrit.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08. jaanuar - 22. jaanuar 2024 Luunja vallamajas.

Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08. jaanuar - 22. jaanuar 2024 Luunja vallamajas.

Ragn-Sells AS annab teada, et tulenevalt tugevast lumesajust ja väga keerulistest teeoludest on teenuse osutamine ning lepingujärgne kohustuste täitmine viibinud.

Oluline teave jäätmeveo kohta

Ragn-Sells AS annab teada, et tulenevalt tugevast lumesajust ja väga keerulistest teeoludest on teenuse osutamine ning lepingujärgne kohustuste täitmine viibinud.

Luunja ajaloolises mõisapargis käivad hoogsalt tööd vastavalt Leader meetme kohalike traditsioonide hoidmise ja arendamise projektile „Luunja Mõisapargi renoveerimise I etapp“. Samuti algavad peagi tööd ka Luunja alevikus Koolmeistri tänava parkla ja jalgtee rajamiseks.

Tegevused Luunja mõisapargis ja Koolmeistri tänaval

Luunja ajaloolises mõisapargis käivad hoogsalt tööd vastavalt Leader meetme kohalike traditsioonide hoidmise ja arendamise projektile „Luunja Mõisapargi renoveerimise I etapp“. Samuti algavad peagi tööd ka Luunja alevikus Koolmeistri tänava parkla ja jalgtee rajamiseks.

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30. novembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30. novembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30. novembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Päästeamet tuletab meelde, et liikluses tuleb olla erakordselt ettevaatlik ning valmistuma peab ka võimalikeks elektri- ja veekatkestusteks.

Keskkonnaagentuur prognoosib lähipäevadeks tihedat lume- ja lörtsisadu ning tormituuli, mis teevad liiklusolud kiiresti keeruliseks.

Päästeamet tuletab meelde, et liikluses tuleb olla erakordselt ettevaatlik ning valmistuma peab ka võimalikeks elektri- ja veekatkestusteks.

Täna hommikupoolikul külastas Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna Tartumaa piirkonnagrupi juht Anti Peiponen Luunja Vallavalitsust ning tänas lastekaitsespetsialist Ruth Teinot silmapaistvate teenete eest Lõuna prefektuuri ees.

Politsei- ja Piirivalveamet tänas lastekaitsespetsialist Ruth Teinot

Täna hommikupoolikul külastas Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna Tartumaa piirkonnagrupi juht Anti Peiponen Luunja Vallavalitsust ning tänas lastekaitsespetsialist Ruth Teinot silmapaistvate...

Luunja Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Alevi (katastritunnus 43202:004:0018, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu osaliseks rendile andmiseks.

Enampakkumise korraldamine vallavara kasutusse andmiseks

Luunja Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Alevi (katastritunnus 43202:004:0018, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu osaliseks rendile andmiseks.

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimub 28. detsembril 2023 kell 13:00 Luunja vallamajas

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (Veibri külas Väike-Emajõe maaüksuse detailplaneering)

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimub 28. detsembril 2023 kell 13:00 Luunja vallamajas

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimub 28. detsembril 2023 kell 15:00 Luunja vallamajas

Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse (43201:002:0038) detailplaneeringu avalik arutelu

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimub 28. detsembril 2023 kell 15:00 Luunja vallamajas

Luunja vald sai rahastuse projektile „Vaimse tervise teenused"

Sotsiaalministeeriumi toel saavad Luunja valla elanikud tasuta vaimse tervise teenuseid

Luunja vald sai rahastuse projektile „Vaimse tervise teenused"

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Väljaõpe toimub Kõivu ja Muri küla kandis.

Kaitseväe Akadeemia väljaõpe 15.11 - 17.11.2023

Väljaõpe toimub Kõivu ja Muri küla kandis.

Haridus- ja Teadusministeerium koos Haridus- ja Noorteametiga kutsub esitama kandidaate juba 17. korda toimuvale noortevaldkonna tunnustuskonkursile “Noorte Heaks Tänu”. Sündmusega tõstetakse esile huviharidust, -tegevust ja noorsootööd edendanud inimesi, organisatsioone ja silmapaistvaid algatusi. 

"Noorte Heaks Tänu" konkurss ootab kandidaate

Haridus- ja Teadusministeerium koos Haridus- ja Noorteametiga kutsub esitama kandidaate juba 17. korda toimuvale noortevaldkonna tunnustuskonkursile “Noorte Heaks Tänu”. Sündmusega tõstetakse esile huviharidust, -tegevust ja noorsootööd edendanud inimesi, organisatsioone ja silmapaistvaid algatusi. 

Rahvastikuregistri andmeid kasutab kogu ühiskond: inimesed, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja eraettevõtted. Seetõttu on eriti oluline andmete õigsus rahvastikuregistris, sealhulgas ajakohaste ja tegelikkusele vastavate kontaktide olemasolu, seda nii virtuaal-, kui ka füüsilises maailmas.

Aidake andmeid korras hoides ise ennast

Rahvastikuregistri andmeid kasutab kogu ühiskond: inimesed, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja eraettevõtted. Seetõttu on eriti oluline andmete õigsus rahvastikuregistris, sealhulgas ajakohaste ja tegelikkusele vastavate kontaktide olemasolu, seda nii virtuaal-, kui ka füüsilises maailmas.

Avalik väljapanek kestab 09.11-23.11.2023
Luunja Vallavalitsus võõrandab elektroonilise enampakkumise korras oksjonikeskkonnas www.osta.ee Luunja vallale kuuluvad korteriomandid. Oksjonid kestavad kuni 16. november 2023.

Vallavara võõrandamine

Luunja Vallavalitsus võõrandab elektroonilise enampakkumise korras oksjonikeskkonnas www.osta.ee Luunja vallale kuuluvad korteriomandid. Oksjonid kestavad kuni 16. november 2023.

Luunja Vallavolikogu otsustas 25.10.2023 otsusega nr 1-3/34 algatada Veibri külas Nurme tee 8a maaüksuse detailplaneeringu.

Veibri külas Nurme tee 8a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu otsustas 25.10.2023 otsusega nr 1-3/34 algatada Veibri külas Nurme tee 8a maaüksuse detailplaneeringu.

Luunja Vallavolikogu võttis 25.10.2023 otsusega nr 1-3/33 vastu Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu.

Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu võttis 25.10.2023 otsusega nr 1-3/33 vastu Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu.

Luunja Vallavolikogu võttis 25.10.2023 otsusega nr 1-3/32 vastu Kavastu külas Jõe (43203:002:0131) maaüksuse detailplaneeringu.

Kavastu külas Jõe (43203:002:0131) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu võttis 25.10.2023 otsusega nr 1-3/32 vastu Kavastu külas Jõe (43203:002:0131) maaüksuse detailplaneeringu.