Nõue toidujäätmete kogumiseks ja üleandmiseks vedajale või kompostimiseks koha peal kehtib alates 10.05.201 ehk valla jäätmehoolduseeskirja kehtima hakkamisest.

Biolagunevate toidujäätmete kogumine ja kompostimine

Nõue toidujäätmete kogumiseks ja üleandmiseks vedajale või kompostimiseks koha peal kehtib alates 10.05.201 ehk valla jäätmehoolduseeskirja kehtima hakkamisest.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 20.09.2023 korraldusega nr 2-4/293 Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 20.09.2023 korraldusega nr 2-4/293 Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil.

Digiallkirjastatud dokumendid palume saata e-posti aadressile lohkvasport@gmail.com märgusõna ,,Lohkva spordihoone juhataja".

Lohkva Spordihoone võtab tööle juhatuse liikme

Digiallkirjastatud dokumendid palume saata e-posti aadressile lohkvasport@gmail.com märgusõna ,,Lohkva spordihoone juhataja".

Ettepanekuid saab esitada kuni 22. oktoobrini 2023 e-postile vald@luunja.ee või tavapostiga aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa

Algab 2024. aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Ettepanekuid saab esitada kuni 22. oktoobrini 2023 e-postile vald@luunja.ee või tavapostiga aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu septembrikuu istung toimub 28. septembril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

28. septembril alates kella 9.00-st kuni orienteeruvalt 15.00-ni on Soojuse tee tavaliiklusele suletud (v.a bussiliiklus). Turvalisuse tagamiseks värvitakse üle lasteaia lähedal asuv ülekäigurada.

28. septembril ajavahemikul 9.00-15.00 on Soojuse tee suletud liiklusele

28. septembril alates kella 9.00-st kuni orienteeruvalt 15.00-ni on Soojuse tee tavaliiklusele suletud (v.a bussiliiklus). Turvalisuse tagamiseks värvitakse üle lasteaia lähedal asuv...

Ettepanekuid ootame hiljemalt 30.09.2023 e-posti aadressile vald@luunja.ee
YFU ehk Youth for Understanding pakub noortele võimalust turvaliselt välismaale õppima minna, et avardada oma silmaringi, saavutada iseseisvus ja kogeda teisi kultuure. Rahvusvaheline õppeprogramm on mõeldud 14-18aastastele õpilastele ja tegutseb maailmas juba 75 aastat, millest Eestis 30.

Hakka vahetuspereks!

YFU ehk Youth for Understanding pakub noortele võimalust turvaliselt välismaale õppima minna, et avardada oma silmaringi, saavutada iseseisvus ja kogeda teisi kultuure. Rahvusvaheline õppeprogramm on mõeldud 14-18aastastele õpilastele ja tegutseb maailmas juba 75 aastat, millest Eestis 30.

ERGO kindlustus ja Eesti Olümpiakomitee on taas kutsumas noori sportlasi kandideerima ERGO noorte sportlaste stipendiumile, mis on ellu kutsutud juba kaheksa aastat tagasi eesmärgiga toetada noori nende spordikarjääri edendamisel.

ERGO noorte sportlaste stipendium

ERGO kindlustus ja Eesti Olümpiakomitee on taas kutsumas noori sportlasi kandideerima ERGO noorte sportlaste stipendiumile, mis on ellu kutsutud juba kaheksa aastat tagasi eesmärgiga toetada noori nende spordikarjääri edendamisel.

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.

Tule aita luua erivajadustega lastele turvaline keskkond! Sooviavaldus ja CV palun saata hiljemalt 24. septembriks 2023. e-posti aadressile: luunja.lasteaed@midrimaa.edu.ee

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab uhiuude majja erivajadustega laste rühma tööle õpetajat või õpetaja abi

Tule aita luua erivajadustega lastele turvaline keskkond! Sooviavaldus ja CV palun saata hiljemalt 24. septembriks 2023. e-posti aadressile: luunja.lasteaed@midrimaa.edu.ee

Saada oma CV, haridust tõendav dokument ja motivatsioonikiri kadi.kalmus@luunja.ee

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus võtab tööle noorsootöötaja (asenduskoht)

Saada oma CV, haridust tõendav dokument ja motivatsioonikiri kadi.kalmus@luunja.ee

Veel on saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames soetatud biojäätmete konteinereid, kahjuks kodukompostreid saadaval ei ole.

Meeldetuletus Luunja valla elanikele

Veel on saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames soetatud biojäätmete konteinereid, kahjuks kodukompostreid saadaval ei ole.

Avalik väljapanek toimub 11.09 - 24.09.2023. Arvamused esitada kirjalikult vald@luunja.ee

Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Avalik väljapanek toimub 11.09 - 24.09.2023. Arvamused esitada kirjalikult vald@luunja.ee

Eelarvestrateegia parandus- ja muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 17.septembrini 2023 e-postiga vald@luunja.ee või tuua valla kantseleisse.

Luunja valla eelarvestrateegia 2024-2027 eelnõu avalikustamine

Eelarvestrateegia parandus- ja muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 17.septembrini 2023 e-postiga vald@luunja.ee või tuua valla kantseleisse.

Luunja Vallavalitsus kehtestas 30.08.2023 korraldusega nr 2-4/268 Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Luunja Vallavalitsus kehtestas 30.08.2023 korraldusega nr 2-4/268 Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Luunja Vallavalitsus lõpetas 22.08.2023 korraldusega nr 2-4/259 Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omanike soovil. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 21.12.2006 otsusega nr 12-6.2 eesmärgiga planeeringuala kruntideks jagada, määrata kruntidele ehitusõigus elamuehituse eesmärgil ning määrata tehnovõrkude ja -rajatiste asukoht

Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 22.08.2023 korraldusega nr 2-4/259 Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omanike soovil. Detailplaneering oli algatatud Luunja...

Tartu Ärinõuandla ja Luunja vald kutsuvad Luunja vallaga seotud ettevõtjaid ja ettevõtlushuvilisi kohtumisseminarile. Seminar toimub teisipäeval, 26. septembril kell 14-17 Riverside Villas.

Luunja valla ettevõtjate kohtumisseminar

Tartu Ärinõuandla ja Luunja vald kutsuvad Luunja vallaga seotud ettevõtjaid ja ettevõtlushuvilisi kohtumisseminarile. Seminar toimub teisipäeval, 26. septembril kell 14-17 Riverside Villas.

Koolilõuna toetust põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele, kes käivad 1-12. klassis, on võimalik taotleda alates 16. septembrist Spokus.

Koolilõuna toetusest põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele

Koolilõuna toetust põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele, kes käivad 1-12. klassis, on võimalik taotleda alates 16. septembrist Spokus.