« Tagasi

Ühekordse projektitoetuse taotlemise tähtaega on pikendatud 31.maini

Ühekordne projektitoetus (endine omaalgatus) on kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse/sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või muuks ühekordseks Luunja valla elu edendavaks vajalikuks tegevuseks või ostuks eraldatav toetus. 

Toetust saab taotleda Luunja valda registreeritud ja/või Luunja valla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing) kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Mittetulundustegevuse edendamiseks toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse väljamaksmist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist reguleerib Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.

 

Ühekordse projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 31.05.2023