« Tagasi

Luunja Vallavalitsus võtab tööle järelevalvespetsialisti

Luunja Vallavalitsus ootab oma sõbraliku meeskonnaga liituma nutikat, positiivse ellusuhtumisega ja asjatundlikku järelevalvespetsialisti.

Töö kirjeldus:

 • Järelevalve teostamine kehtivate eeskirjade, kordade jm täitmise üle Luunja vallas;
 • iseseisvalt õigusrikkumiste avastamine ja rikkumiste esinemisel väärteomenetluste läbiviimine Luunja Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel;
 • väärteomenetluse seadustikust, korrakaitseseadusest ja muudest seadustest tulenevate kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine;
 • järelevalve teostamine ettevõtete keskkonnaalase tegevuste ja tegevuste seaduslikkuse üle;
 • valla avaliku korra tagamine koostöös politseiga;
 • vastutusvaldkonna pädevusse kuuluvate väärtegudega seotud ennetustöö korraldamine.

Ootused kandidaadile:

 • valdkondlik erialane kõrg- või kutseharidus;
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus valdkonnas;
 • väga head teadmised teenistusülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide rakendamisest;
 • väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;
 • inglise keele või mõne teise suurema võõrkeele oskus B2 või sellele vastaval tasemel
 • arvutikasutamise oskus teenistusülesannete täitmiseks vajalike programmide ulatuses.

 

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat töötasu;
 • häid töötingimusi;
 • erialaseid koolitusi;
 • kolleegide tuge;
 • 35 päeva põhipuhkust + 3 tervisepäeva;
 • sporditoetust.

Kandideerimise info

CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 4. juuniks 2023 aadressile vald@luunja.ee või läbi CV Online portaali.

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, aare.anderson@luunja.ee, telefon 520 0794