« Tagasi

Algas kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada 3. aprillini kella 16.30ni. Taotlusi oodatakse  kogukonna arengu meetmesse ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Taotleda saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlused esitatakse keskkonnas https://etoetus.rtk.ee.

Programmi infopäevad toimuvad veebikeskkonnas:
7. märtsil;
8. märtsil;
13. märtsil (vene keeles);
14. märtsil.

Täpsemalt kohaliku omaalgatuse programmi kohta loe Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt https://www.tartumaa.ee/programmid.

Lisainfo: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886 2500.

Kohaliku omaalgatuse programmiga aidatakse kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.