« Tagasi

Kandideeri Tartu Maakohtu rahvakohtunikuks

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Luunja vallas (rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta), kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 • süüdi mõistetud kuriteo eest;
 • pankrotivõlgnik;
 • tervise tõttu sobimatu;
 • omanud püsivat elukohta alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;
 • kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
 • kaitseväeteenistuses;
 • advokaat, notar või kohtutäitur;
 • vabariigi valitsuse liige;
 • valla- või linnavalitsuse liige;
 • vabariigi president;
 • riigikogu liige.

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad toodud tingimustele, palume hiljemalt 31. jaanuariks 2023:

1) saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisankeet e-postiga aadressil vald@luunja.ee;

2) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga: Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tartumaa.

3) täita ankeet vallamajas kohapeal.

Ankeedi leiad SIIT

Lisainfo: www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud