« Tagasi

Projekt „kogukonnatugiisikute koolitus ja praktika"

Johannes Mihkelsoni keskus koostöös Avatud Hariduse Liiduga kutsub osalema projektis ,,kogukonnatugiisikute koolitus ja praktika".

Projekti peaeesmärk on koolitada ja toetada tugiisikuid, vabatahtlikke ja juhtumikorraldajaid, kes täna tegelevad Ukraina sõjapõgenikega ja teiste kogukonnas elavate abivajajatega. Projekti alaeesmärk on tugevdada kogukondi läbi vabatahtlike tugiisikute koolituse ning pakkuda neile toetatud praktikat Ukraina sõjapõgenike abistamisel. Samuti on eesmärgiks omavalitsuste ja vabatahtlike ning vabaühenduste vahelise koostöö arendamine kogukondlikus sotsiaaltöös. Projekt aitab omavalitsustel täita sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud tugiisikuteenuse kohustust.

Koolitusele on oodatud nii alustavad kui ka juba tegutsevad tugiisikud, juhtumikorraldajad ning teised vabatahtlikena põgenikega tegelevad inimesed, kes tunnevad vajadust koolituse järele. Eeldame, et nendel tugiisikutel, kes hakkavad tegelema sõjapõgenikega on vene keele oskus, teiste sihtrühmadega tegelevatel võimalusel inglise keele oskus. Samuti on väga oodatud Luunjas tegutsevate vabaühenduste esindajad.

Kavas on koolitada kaks rühma tugiisikuid. Esimese rühma koolitus toimub 2022. aasta oktoobris-detsembris ja teise rühma koolitus 2023. aasta veebruaris-aprillis.

Kavandatav koolitus on kompaktne (50 tundi, 9 koolituspäeva) ning pakub lisaks koolitusele ka tasustatud tööpraktikat 30 tunni ulatuses. Koolitustsükkel koos praktikaga kestab 4-5 kuud. Tugiisikutel on võimalus tööle asuda kohe peale koolituse lõppu. Tugiisikute toetamine jätkub praktika käigus.

Koolitus hõlmab kõiki kliendi aitamiseks vajalikke valdkondi ja põhineb CARe metoodikal. See on erinevaid eluvaldkondi hõlmav rehabilitatsioonimeetod, mis on kliendikeskne, suunatud kohalolule, kliendi tugevuste ja võimaluste leidmisele ning oma tuleviku võimalikult selgele mõtestamisele. Õppekava järgi jaguneb koolitus kolmeks osaks (kokku 50 tundi, 9 koolituspäeva), tugiisikute iseseisvaks tööks koduülesanne lahendmaisel (kuni 10 tundi) ja sellega tihedalt seotud praktikaks (kuni 30 tundi).

Esimene sissejuhatav osa käsitleb tugiisiku tööd, rolli ja eetikat ning sellesse mahub ka Ukraina sotsiaalset (erinevad kogukonnad) ja poliitilist olukorda (erinevad poliitilised arusaamas) tutvustav osa. Samuti saadakse siin juhised, kuidas aidata inimesi praktilises asjaajamises (juhtumikorralduslik töö). Teine osa on pühendatud CARe metoodikale, selle teoreetilistele ja praktilistele alustele. Pärast teise osa lõppu on soovituslik alustada praktilise tugiisiku tööga. Kolmas osa kätkeb endast nii kliendi toetamise teooriat kui ka tugiisiku töö juhendamist ja toetamist paralleelselt praktikaga. Analüüsimiseks võetakse konkreetsete klientide lood ning sammud nende toetamisel ja nõustamisel. Just sellisel viisil ilmnevad õpitu praktikas rakendamise võimalused ning õpitu kinnistub kõige loomulikumal viisil. Õpitud teadmiste ja saadud oskuste kontroll toimub läbi kodutööde analüüsi ja lõputööde kaitsmise.

Koolituse oluline osa on praktika, mille osaleja saab teha kogukonnas. Praktika käigus (kuni 30 tundi) saab tugiisik väikest tunnitasu (bruto 7€/tund) ning samuti kaetakse tema sõidukulud. Töötasu ja sõidukulude hüvitamise peamine eesmärk on tagada koolituse ja praktika käigus osalejatele turvaline koolituskeskkond, kattes nende koolituse ja praktikaga seotud sõidukulud.

Projekti tulemusena on olemas Lõuna-Eesti omavalitsustes ja kogukondades 26-32 universaalse ettevalmistusega tugiisikut ja juhtumikorraldajat, kes suudavad abistada Ukraina sõjapõgenikke, aga ka teisi toimetulekuraskustes olevaid inimesi.

Projekti rahastab põhiosas Aktiivsete Kodanike Fond (Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastu), kelle esindaja Eestis on Avatud Eesti Fond.

Palume koolitusest huvitatutel endast märku anda e-posti teel aadressil kairit.pahk@luunja.ee.