« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja 16 kinnistuid suurusega kokku ca 2 ha. Planeeringuga kavandatakse 2 üksikelamu maa krunti olemasolevatele hoonetele ja 8 uut üksikelamu maa krunti, millele antakse ehitusõiguse üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.

 

Luunja vallavalitsuse otsus planeeringu kehtestamise kohta