« Tagasi

Valla omandis olevad hooned saavad kiire internetiühenduse

Luunja alevikus alustati 12. juulil valla tellimusel avalikus kasutuses olevate hoonete vahele kiire internetiühenduse võrgu rajamist, mis on sõltumatu teenusepakkujatest ning võimaldab tulevikus osta soodsama hinnaga sideteenust.

Ühtsesse võrku ühendatakse lasteaed Midrimaa, vallamaja, kultuuri- ja vabaajakeskus, kauplusehoone, sepikoda, elamud Puiestee 4 ja Jõesadama 3 ning Luunja sadama ja puhkeala (valvekaamerad).

Trass ehitatakse maa-aluse puurimise meetodil. Lepingu kohaselt peavad tööd saama täies mahus tehtud augusti lõpuks.

Töid teeb Fiberup OÜ ning projekti maksumuseks on veidi üle 22 000 euro. Töid rahastab Luunja vald.