« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Variku (43201:001:0509) maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi üksikelamu kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 4.65 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 

Luunja vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise kohta

Seotud leping

Seotud leping