« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Maasika katastriüksusele üksikelamu kruntide moodustamiseks ning Kaariku tee 2 üldkasutatava maa krundi suurendamist ja kujundamist avalikuks puhkealaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Luunja vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise kohta

Seotud leping

Seotud leping