« Tagasi

Võimalus on uuesti teada anda kodukompostri ja biojäätmete konteineri soovist!

Luunja Vallavalitsus esitas eelmise aasta sügisel taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskuse „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks ja kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord" toetusvooru. Projekti eesmärgiks on Luunja valla elanikele biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine (kodukompostrid ja biolagunevate jäätmete konteinerid). Projekti raames soetatakse 200 kodukompostrit (200L) ja 200 biojäätmete konteinerit (80L). Kui inventar on saabunud, saame hakata neid soovijatele laiali jagama.

Eelmise aasta septembris soovisime teada, kui paljud kodumajapidamised oleksid huvitatud, kas kodukompostrist ja/või biojäätmete kogumiskonteinerist. Selleks, et kõigi Luunja valla majapidamisteni jõuaks biojäätmete liigiti kogumise inventar, on võimalus uuesti oma soovist teada anda.

Kodukompostreid ja konteinerid saavad taotleda ainult need majapidamised, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga ning kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul. Kompostrite ja konteinerite kasutamise kohustus kehtib kolm aastat. Intventariga tuleb kaasa eestikeelne kasutusjuhend.

Ootame vallaelanike tagasisidet kuni 6. juunini 2022. Info palume saata keskkonnaspetsialist Küllikki Tokmani e-postile kullikki.tokman@luunja.ee

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest