« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala hõlmab Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksusi suurusega kokku ca 1 ha. Planeeringuga suurendatakse Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksustel kehtiva Ruudu kinnistu detailplaneeringuga planeeritud hoonetusalasid, et viia need vastavusse ehituslubadega ning planeeritakse ühise reoveepuhasti asemel individuaalsed süsteemid. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 23.05-05.06.2022 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

Volikogu otsus

Lisamaterjalid