« Tagasi

Uus jäätmevedu Luunja vallas – 7 enamlevinud küsimust

1. detsembril 2021 alustas Luunja vallas korraldatud jäätmeveo osutamist Ragn-Sells. Selleks, et kohanemine jäätmevedaja vahetumisega kulgeks lihtsalt ja arusaadavalt, kogusime kokku ja anname vastused 7 enamlevinud küsimusele seoses uue jäätmeveo perioodiga.

Miks on lepingu allkirjastamine vajalik?
Lepingu allkirjastamine pakub mitmeid eeliseid. Näiteks saadab Ragn-Sells tühjenduspäeva ja tasumata arvete meeldetuletusi. Lisaks saate ligipääsu Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonda, kust leiate kogu info arvete, jäätmevedude ja isiklike andmete kohta. Lihtsaim viis on lepingu andmeid kontrollida ja see allkirjastada Ragn-Sellsi iseteeninduses: ragnsells.ee/iseteenindus.

Mida ei tohi segaolmejäätmete hulka panna?
Segaolmejäätmete mahutisse ei tohi kindlasti panna: biojäätmeid, puhast vanapaberit, klaastaarat, puhtaid pakendeid, lambipirne ja elektroonikat, ohtlikke jäätmeid, ravimeid, pakendamata tuhka.

Mida tohib segaolmejäätmete hulka panna?
Segaolmejäätmete mahutisse tohib panna: koristusjääke, määrdunud pakendeid ja katkiseid riideid. Tolmavad asjad pakendage kindlasti kilekotti ja siduge tugevalt kinni, sest tolm rikub autojuhtide tervist.

Kust saan pakendite sorteerimiseks kotte?
Eramajade elanikud saavad tasuta pakendikoti Ragn-Sellsilt, mis viiakse mugavalt ära otse koduväravast. Pakendikoti saamiseks palun jälgige, et teil oleks olemas postkast, kuhu Ragn-Sells koti jätta saab. Tühjenduspäeval tõstke täis kott värava taha nähtavale kohale. Kui pakendikott on asetatud konteinerisse, siis lisandub, konteineri tühjendustasu 1,44€.

Kas eramajadel peavad olema kõikide jäätmete konteinerid?
Jäätmete liigiti sorteerimine on kohustuslik kõigile, kuid soovi korral võivad eramajade elanikud biojäätmed ise kompostida. Samuti on soovi korral võimalik viia paber, klaas ja pakendid avalikku konteineriparki. Loe täpsemalt siit.

Kas varasemad jäätmeveost vabastused kehtivad?
Jäätmeveost vabastuse kehtimist kontrollige omavalitsuse poolt väljastatud dokumendilt. Kui see on kehtiv, siis kehtib vabastus ka uuel perioodil. Kui te ei leia seda üles või on vabastus aegunud, siis võtke ühendust omavalitsusega aadressil: vald@luunja.ee.

Kui puhas peab pakend olema?
Pakendid peavad olema tühjad ja ei tohi sisaldada jääke. Sageli piisab vaid pakendi vähese veega loputamisest.  Vaata lisaks lühikest videot pakendite puhastamisest.