« Tagasi

Peagi avaneb taas hajaasustuse programmi taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatakse järgmisi valdkondi:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Vaata täpsemalt siin.