« Tagasi

Volikogu kinnitas vallavalitsuse liikmed

Tänasel, 25. novembri istungil kinnitas volikogu Luunja vallavalitsuse uue koosseisu liikmed.

Vallavalitsuse koosseisus on lisaks vallavanem Aare Andersonile abivallavanem Tarvo Laas ning vallavalitsuse liikmed Mervi Raudsaar, Küllo Vään ja Kahro Lempu. Vallavalitsuse liikmed esindavad laiapõhjaliselt valla elanikkonda ning tegemist on kogukonna liikmetega, kelle erialased kompetentsid ja aktiivsus toetavad valla arengut.

„Valla vara, sealhulgas teede arendamisel on vaja väga palju ära teha, et sellest oleks kogukonnale võimalikult palju kasu. Juba homsest asume tööle mitmete projektidega ning nende hulgas on ka juba varasemalt meie poolt ettevalmistatud arendused," sõnas vastne abivallavanem Tarvo Laas.

Vallavalitsuse liikmete kinnitamise poolt hääletas üheksa ja vastu oli viis volikogu liiget. Üks liige jäi erapooletuks ja kaks liiget taandasid end isiklike seoste tõttu hääletuselt.

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel 520 0794