« Tagasi

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 26.10.2021 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

 

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Planeeringuala mõjuala funktsionaalsete ja ehituslike seoste joonis

Põhijoonis

Tehnovõrkude planeering

Planeeritud maakasutus ja kitsendused

 

Illustratsioon