« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust jagada planeeringuala kaheks üksikelamu maa krundiks ning uuele ehituskrundile ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) kinnistut suurusega 6, 09 ha. Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus