« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ühe- ja kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja 16 kinnistuid suurusega kokku ca 2 ha. Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus