« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Päikse (43203:002:0138) maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja  ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Kavastu külas Päikse (43203:002:0138)  kinnistut suurusega 8094 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks.  Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus