« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maa-alale äri- ja laohoonete rajamiseks. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksust suurusega 10976 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja muinsuskaitse eritingimused, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 

Luunja Vallavolikogu otsus