« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on muutnud otsusega 18.06.2020 nr 39 algatatud Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringuala piire ja suurust

Luunja Vallavolikogu on muutnud otsusega 18.06.2020 nr 39 algatatud Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringuala piire ja suurust seoses planeerimise käigus ilmnenud juurdepääsu lahendamise vajadusega Aedniku tn 10b, Jõesadama tn 8 ja Jõesadama tn 8a kinnistute maa-alal ja AS Emajõe Veevärgi planeeritava rajatisega. Lisaks laiendatakse planeeringuala katastriüksusele tunnusega 43201:001:2093 (Emajõgi), et tagada kogu puhkeala ja sadama maa-ala terviklik lahendus.

Volikogu otsus 29. aprill 2020 nr 29