« Tagasi

Luunja Vallavolikogu istung toimub 29. aprillil algusega kell 13.00 virtuaalselt Microsoft Teams-i ja VOLIS-e keskkonnas ning füüsiliselt Luunja vallamajas

Päevakord:

  1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Ettekanne Kairit Pahk.
  2. Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  3. Luunja Vallavolikogu 18.06.2020 otsuse nr 39 „Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine" muutmine. Ettekanne Evelin Karjus.
  4. Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  5. Luunja valla jäätmehoolduseeskiri. Ettekanne Küllikki Tokman.
  6. Info.

Eelnõud ja lisamaterjal

Seoses COVID viiruse levikuga, palun volinikel tungivalt osaleda volikogu istungil virtuaalselt Microsoft Teams-i ja VOLIS-e keskkonna kaudu.