« Tagasi

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25.märtsil algusega kell 13.00 virtuaalselt VOLIS-e keskkonnas ja füüsiliselt Luunja vallamajas

Päevakord:

 

  1. Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  2. Lohkva külas Kiu (43201:003:0421) maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  3. Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  4. Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus.
  5. Luunja Keskkooli töötajate koosseisu kinnitamise kord. Ettekanne Marko Jaeger.
  6. Luunja Vallavolikogu 19.01.2006 määrus nr 1-2 „Vallaasutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord" kehtetuks tunnistamine. Ettekanne Marko Jaeger.
  7. Ülevaade volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 2020. a tööst. Ettekanne Rait Aviste.
  8. Info.

Eelnõud ja lisainfo

Seoses COVID viiruse levikuga palume volinikel tungivalt osaleda volikogu istungil virtuaalselt VOLIS-e keskkonna kaudu.

Istungile külalisi ei lubata.